Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïaamte van hont, waarover zoogenoemd buildoek gespannen
is. Dit buildoek bestaat uit zijden gaas of ook wel nit eene
hol geweven wollen stof, die het meel doorlaat , maar de
zemelen terughoudt. Aldus ontstaat een vrij lauge vierkante
koker , de builtrom geheeten. Deze koker draait oni eene
spil, die er in de lengte doorheen loopt, en is geheel beslo-
ten binnen eene kast, die beletten moet dat het meel wegstuift.
Van de builtrom ligt het eene einde een weinig hooger dan
het andere. Aan het hoogste einde bevindt zich aan de spil
buiten de kast eene kruk , waardoor de geheele trom omge-
draaid kan worden. Aan dat hoogste einde komt het meel
gelijkmatig uit een' bak in den draaijenden trommel; daar
valt het telkens van eene der vier zijden, waaruit de trom-
mel bestaat, naar de andere. Maar dewijl de trommel schuin
ligt, komt het onder gedurig vallen lager ; het meel stuift
door het gaas heen, terwijl de zemelen, grootendeels van
meel ontdaan, aan het benedeneinde den trommel verlaten.
De builtrom draait echter niet gelijkmatig en zacht, maar
al hortende en stootende, waardoor het meel onder het val-
len gedurig geschud wordt , en het gaas, waarop het neêrkomt,
zich bestendig in trillende beweging bevindt.
Om onderscheiden soorten van meel te verkrijsen , is over
het geraamte van de builtrom verschillende soort van buildoek
gespannen, en wel gewoonlijk driederlei soort. Door het bo-
venste gaat alleen het fijnste meel, bloem genoemd. Lager is
het buildoek, en daardoor ook het meel, grover; want
hier is het reeds met stukjes van zemelen vermengd , ter-
wijl de openingen van het onderste doek nog grooter zijn,
en aldus een zeer grof meel, gewoonlijk grent genoemd,
doorlaten.
BAKKEN.
Het meel bevat hoofdzakelijk twee van elkander ge-
heel onderscheiden bestanddeelen , die men elk afzonder-
lijk op eene zeer gemakkelijke wijze verkrijgen kan. Indien
men namelijk eene kleine hoeveelheid meel met een wei-