Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
m


N A T U U R K U N I) E
li. Ilonwman^ Natuurkennis. Een Leesboekje voor dc Laag-
ste Klasse. Tweede Druk. a 12Ct.
li. ISouwiuaii, Ziet om u. Een Leesboekje voor de Laagste
Klasje. Dtrde Umh. u 12»/^ Ct.
li. Boiiwoian « Ons Dorp. Een Leesboek voor Landscbolen.
Tweede Jjruk, Bekroond door de Maatschappij iot Nut van
H Algemeen, a 20 Ct.
Ïj* Bru^ 9 I)c Weldadige Natuur, in Land-, Tuinbouw en
Vee'ieeJt, 'Jen dienste der Scholen. Bekroond door de Maat'
scha})pij iot Nvt van *t Abiemeen, h oO Ct.
S. Ij. Uriig-, IIKT tITSPAlVSKïi. Een Leesboek voor
"Schoien en iiuisgezinaen. a 3U Ct,
Keraite IjcesboeliJe over tle Xatuur. Zesde Druk, a
Ct.
Door den Schrijver van
H IjeeslioeU voor liïncleren over cle Matuur.
Zevende Uruk, a 20 Ct.
SI. SaeuikeN 9 Itz., Natuurverschijnselen, verklaard, toege-
licht en opgehelderd voor Jouge ijcholieien. Tweede , herziene
hruk a 2 » Ct.
II. Ilemkes, Itz. en C. Cïeertseiua» Arie Stevens,
de bekwame Landbouwer. Een Leesboek voor Laudscholen.
Ticeede Druk. a 20 Ct.
II. XleiiiEiCSj liz. en C. iMeertseina* de Vee- en Ak-
kerman Een Leerboek voor Scbolen ten l'iatten Lande. Derde
Drvk a 25 Ct.
J. IIouv%'eii 9 de Aardbol. Een Leesboek voor de Hoogste
Klasse Z^sde ^ herziene Druk- a 25 Ct.
J. MP» Jaiiseii 9 de huishouding der diereu, Een Leesboek voor
de volkschool, a 30 Ct,
J* «fanalen 9 de Zomer, Een Leesboek voor dc middelste
Klasse, a 2U Ct.
X. linuivers en J. K. Helg-e , Beginselen der Natuur-
kunde, Een Leesboek voor de Scholen,
!r« Ilnuivers en J« K. Ifielg^e 9
de T e c h u 0 i 0 g i e. Een i.eesboek over Handwerken en Be-
drijven, teu dienste der Schoten, Tuetde D^uk. Bekroond
door de Maatschuj'pij tot Nut vtn *t Algemeen, a 30 Ct.
'X*. 14iluiverSj Merkwaardi^eden uit de algemeene Natuur-
kundige Aardrijksbeschrijving. Een Leesboek voor de Volksschool,
a 30 Ct.
Vierde Druk. ü 30 Ct.
Blikken op het gebied
P. FOLKEKS.