Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
beneden. Het valt dan door een gat, dat in den looper
digt bij de as gemaakt is , en komt zoo tusschen de steenen
en wel bij de as. Hier bevinden zich in de steenen diep-
ten , zwelggaten geheeten, die het koren vooreerst opnemen,
tot dat het reeds gedeeltelijk verbrijzeld , door de kerven
verder naar den rand gevoerd en allengs fijner wordt. Want
de beide steenen zijn zoo uitgehakt, dat zij aan den omtrek
elkander nagenoeg raken , maar meer naar 't midden verder
van elkander verwijderd zijn. De buitenste omtrek van den
legger is omgeven door een' houten rand, die maakt dat het
fijne meel niet van den steen afvalt. In dien rand is eene
opening, waardoor het meel in een' daaronder gehangen zak
vallen kan.
Het meel is echter niet altijd terstond na de eerste ma-
ling fijn genoeg; dikwijls moet het tweemaal, soms zelfs
driemaal, tusschen de steenen doorgaan. Maar alle meel be-
hoeft ook niet even fijn te zijn. Als men van de rogge
brood wil bakken , wordt zij slechts grof gebroken ; maar
diezelfde rogge wordt, even als de tarwe, zeer fijn gema-
len, indien men van de eerste koek, en van de laatste wit-
tebrood wenscht te maken.
BUILEN.
Thans gaat de rogge en tarwe, tot meel gemalen , naar
den bakker terug. Van de rogge kan hij, zonder verdere
bereiding , roggebrood en van de tarwe eene soort van tar-
webrood bakken, die op sommige plaatsen onder den naam
van kropbrood of krop uit den zak bekend is. Moet echter
van het tarwemeel wittebrood gebakken worden , of is het
fijne roggemeel tot koek bestemd , dan moet het nog ge-
build worden.
Vóór dat de korrels waren gemalen , was liet fijne meel,
dat ze bevatten, in schillen of bolsters besloten. Deze
zijn door het malen wel gebroken, maar bevinden zich nog
altijd onder het fijne meel. Gij kent ze wel; het zijn
de zemelen. Voor fijn gebak moeten zij verwijderd wor-
den , en dat geschiedt door het builen. De buil is een ge-