Boekgegevens
Titel: Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Auteur: Knuivers, T.; Helge, J.E.
Uitgave: Groningen: F. Folkers, 1864
2e, herz. en verm. dr; 1e dr.: 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1701 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205157
Onderwerp: Economie: industrie
Trefwoord: Natuurlijke stoffen, Industriële productie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Blikken op het gebied der technologie: een leesboek over handwerken en bedrijven
Vorige scan Volgende scanScanned page
'100
regel een metaal of een metaalmengsel, dat ligter smeltbaar
is dan het metaal of de metalen, die er mede gesoldeerc\
moeten worden. Het is echter ook hier van belang, dat de
plaatsen, waarop het gesmolten soldeer zich hechten moet,
zuiver metalisch zijn, dat is, dat er zich geen oxyde op
bevindt. Daartoe worden die plaatsen afgeschraapt, terwijl
men, om te voorkomen, dat er zich gedurende de bewer-
king op nieuw osyde vormt , hetgeen in de hitle zoo ge-
makkelijk geschiedt, de eene of andere stof aanwendt, die
de oxydatie tegengaat of het oxyde opneemt en onschade-
lijk maakt. Tot het solderen van tin, lood en blik ge-
bruikt men het zoogenaamde zacht soldeer, dat uit eeu
mengsel van tin en lood bestaat, en bezigt als vloeimiddel
salammoniak of hars. Voor rood en geel koper gebruikt
men soldeer, dat uit geel koper en zink is zamengesmolten,
voor ijzer en staal integendeel koper. Voor goud en zilver
gebruikt men diezelfde metalen , maar van geringer gehalte.
Bij deze allen dient borax als vloeimiddel. Het solderen van
groote looden platen geschiedt tegenwoordig ook zonder
soldeer. Men brengt dan door middel van de veel hitte
gevende waterstofvlam het metaal op de naden tot smelting.
BLIK. - VERTINNEN.
De metalen worden zeer menigvuldig in den vorm van
dunne platen verwerkt, die den algemeenen naam van blik
dragen; men heeft dus ijzerblik, koperblik, platinablik, enz.
Het pletten geschiedt of door hamers , die door stoom of
water in beweging gebragt worden of tusschen pletrollen.
Deze bewerking geschiedt bij het ijzer en soms ook bij het
koper in gloeijendea toestand ; terwijl men het zink slechts
zoo ver verwarmt, dat het ongeveer de temperatuur van
kokend water heeft, dewijl het, zoowel koud als hooger ver-
hit, bros en weinig rekbaar is. Het geel koper en het lood
worden altijd koud geplet, maar het eerste moet ouder de
bewerking gedurig uitgegloeid worden, omdat het bij het
pletten zeer in digtheid toeneemt, doch in diezelfde mate