Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: III
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1892
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205153
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scanScanned page
Schooluitgaven van J. ODÉ:
J. VAN DKK HOT'T en W. HROTAVER. Oefeningen in
het zuivel' schrijven der Nederlandsche taal. eerste
stukje, 4e fhnh.............- 0.20
Idem, tweede stukje, Öe fh'ith........- 0.22'
Iiléni, derde stukje, 4e <lrnh'.........- 0.2*2"'
Idem, vierde stukje, 3e ili'Uk........- 0.2o
J. VAN DER HOl'T en AV. BROUWER. Oefeningen in
liet verstaan en gebruiken der Nederlandsche taal,
e erst e st ukj e............... - 0.1.")
Idem, tweede stukje............- 0.22'
J. VAN DER lïOÏ'T en W. BlïOrAVER. Oefeningen in
liet uitspreken en samenstellen van benoemde en onbe-
noenuie getallen, eerste stukje, (ieheele Getallen,
2e di-nh................- 0.25
Idem, tweede stukje, Tiendeelige Breuken. 2e ilmk. . - 0.15
J. AVIJMA. Thuis. T^eesboekje voor de middelste klassen
der Lagere S(!hool, 4e tfruh'.........- 0.25
ODE's Tijdtafel der Vaderlandsche Geschiedenis, 81e
1000-tal.................- 0.05
-jt^ Een exemplaar van bovenstaande uitpjaven is
voor Hoofden van Scholen op franco aanvrage
verkrijgbaar.
J. VAX DER IIOTIT J. en V. DISSEI.KOEN. Leerboek
der Rekenkunde...............- 2.25
Een Toetssteen. Oj)gaven bij de admissie-examens aan
Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en Rijkskweekscholen
in inyi. Bijeenverzameld en gerang.schikt door \\'.
. BROrWER ................- 0.30
.T. VAN DER HOTT en J. V. DfSSEI.KOEN. Vragen en
opgaven over Vlakke Figuren en Lichamen, ten'dienste
der Normaal- en Kweekscholen, eerste stukje.
Vlakke Figuren..............- U.30
ïdem^ tweede stukje. Lichamen . ... . . . . . - 0.25