Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: III
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1892
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205153
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
95.
Schrijf de zelfslandige naamwoorden in het enkelvoud.
Toen deze grappenmakers zich voor het eerst in
deze gezelschappen vertoonden, waren die lokalen
gedurig vol. Door deze onverwachte gebeurtenissen
stegen de prijzen der levensmiddelen aanhoudend.
Het is mij aangenaam dien schepen deze kostbare
schatten te kunnen toevertrouwen. Op de uitspraken
dezer rechters verlaat ik mij. In deze behoeften dier
armen zullen wy voorzien. In deze vroolijke bijeenkom-
sten passen die treurige liederen niet. Door die ernstige
woorden werden de harten dier braven dankbaar
gestemd. De banen dezer hemellichamen zijn door
die nauwkeurige berekeningen juist te bepalen. Die
voorspellingen dezer weerprofeten komen niet uit.
Die kinderen zullen deze oplossingen dier vraagstuk-
ken netjes in deze schriften schrijven. De prijzen
dezer sieraden zullen u niet meevallen. Voor die
veroveringen moesten deze legers naar die landen
oprukken. Deze bronnen voeden die rivieren. Voor
deze ondernemingen hebben die aannemers goede
belooningen ontvangen. Deze verzen dier groote
dichters behagen dezen dames. Deze voorname beeren
bewijzen dien vluggen jongens groote diensten.
96.
Willem eet eene boterham.
Mijn vriend bracht Willem een boek.
Jan ziet Willem.
Hoe zult gij ditzelfde nu vertellen, als gij zelf
die Willem zijl?