Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: III
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1892
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205153
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
komstig de getuigenis (deze) aanklagers. In (die)
vreeselijken nacht werd de moed (deze) matrozen
op eene zware proef gesteld.
04.
Schrijf de zelfstandige naamwoorden in het meervond :
Zoo deze man dit huis niet koopt, zal het afge-
broken worden. Dit boek, deze lei, dat schrift en
die prent l)ehooren dat meisje. Toen deze gebeur-
tenis voorviel, woonde deze man nog niet in deze
stad. Deze goede jongen gaf deze vervallen vrouw
en dien oud(m bedelaar eene aalmoes. In dat vrucht-
bare land gaat de arme daglooner zijn geluk be-
proeven. Het lot diens mans gaat mij ter harte.
Gaarne sta ik dat kleine ventje dit verzoek toe.
Het verwondert mij, dat dit schip op deze reis niet
vergaan is. Op dien man valt in dit oogenblik niet
te rekenen. Zoo gij deze les ter harte neemt, zal
dit werk u zoo zwaar niet vallen. Verkiest gij dien
appel of dezen ? Deze jonge boer verkocht dien
ouden koopman dit zware veulen en die bonte koe
en ontving daarvoor een aardig sommetje, waarvoor
hij dien nieuwen wagen denkt te koopen. Door
deze slechte daad heeft hij dien armen winkelier
tot den bedelstaf gebracht. Pe vreugde dezer moeder
stemde dien somberen man tot vroolijkheid. Kan in
dezen zin elk zelfstandig naamwoord in het meervoud
geschreven worden ? Dat jongetje wei'd op dezen
dag in dit huis geboren.