Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: III
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1892
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205153
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
bewijs, dat mijn voorstel u bevalt. Mijnen laatsten?
gulden zou ik uwen vriend gaarne geven. Ieder zorge
voor zijn boek; ik voor het mijne, gij voor het uwe.
Zoo uwe pen niet deugt, kunt gij de mijne gebruiken.
84.
Schrijf (Ie zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud ^
Zijne zonen hebben hem in zijne zaken trouw
geholpen. Mijne bezigheden beletten mij, mijne
vrienden dikwijls te bezoeken. Indien hunne goede
raadgevingen niet baten, zullen zijne vijanden hen»
in het verderf storten. Hare dienstboden brachten-
mijnen dochters en uwen zonen mooie geschenken.
De bloemen hunner knappe tuinlieden versierden
mijne bloemperken en bezorgden mij de loftuitingen-
mijner gasten. Hunne schitterende overwinningen
op • onze oude vijanden deden onze harten warm»
klopjien voor onze iiere broeders. Voor zijne lieve
broertjes en mijne kleine zusjes hebben uwe tantes
aslrdige boekjes meegebracht. Uit hunne vergenoegde
gezichten blijkt duidelijk, dat zij. hunne examens-
met goed gevolg hebben afgelegd. Hebt gij uwen
paarden hunne prachtige tuigen aangepast ? De weiden
onzer koeien zijn niet geschikt voor uwe paarden.
Mijne jonge konijnen zullen er in uwe nieuwe
hokken wel aardig uitzien. Onze jonge bokken
worden morgen voor mijne mooie wagentjes ge-
spannen en zullen hunne eerste reisjes maken. Om
uwe nieuwe boeken passen uwe oude omslagen niet.
Hunne dappere bondgenooten brachten hunnen trot-
schen onderdrukkers gevoelige nederlagen toe.