Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: III
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1892
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205153
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
negen uren begon (ons) hond te blaffen. Daar kwam
(ons) vader aan ; wij hoorden (zijn) stappen al op
den trap. Hij was blij, dat hij weder bij de (zijn)
teruggekeerd was. (Zijn) reis had zeven maanden
geduurd. Veel menschen zien wel de gebreken van
anderen, maar zij ontdekken de (hun) niet. Ieder
mensch heeft (zijn) gebreken ; ik de (mijn), gij de
(uw). Kinderen zijn (hun) ouders gehoorzaamheid
schuldig; zij moeten (hun) bevelen stipt opvolgen.
M3.
Schrijf de zelfstandige naaiinvoorden in het mcerTond:
Onze beste vriend zond mijnen broeder een fraai
geschenk. Haar getrouwe hond waakt uitmuntend.
Onze slagei- heeft zijnen winkel verkocht en keert
naar zijne geboorteplaats terug. Mijn neef is een
verver; hij heeft ons huis netjes opgeknapt en zijne
rekening was toch niet hoog. Mijn broeder heeft
zich niet zoo gedragen als zijn vriend verwachten
mocht. Zijne gevaarvolle reis heeft hem niet beter
geinaakt. Mijne tante is vertrokken, haar huis is
gesloten en haar hond is bij onzen buurman gebracht.
Mijn boek, zijne tasch en uwe jas hebben op hunne
tafel gelegen en zijn door onzen kameraad meege-
nomen en naar ons huis gebracht. Uw paard staat
op zijnen stal en zijne koe loopt in uwe schuur.
Achter de woning van hunnen onderwijzer staat
hunne school. Door uwe bemoeiing met zijne zaak
kan hij zijnen schuldeischer voldoen. Haar schrift is
mooier dan het uwe. Op onzen weg ontmoetten wj
den zoon van mijnen buurman. U we belofte is een