Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: III
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1892
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205153
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
77.
Yerbuig deze ivoorden en maak zinnen, waarin zij
in de verscliillende naaniTallen voorkomen :
mijn schaap — inv kind —■ ons veulen — zijn
huis — haar mes.
Schrijf de bezittelijke voornaannvoorden in den
yereisehten vorm :
Als wij gaan rijden, zullen wij (mijn) paard en
(uw) rijtuig gebruiken. Dan moet gij eerst (uw) rijtuig
een mooi kleurtje laten geven; ik zal (mijn) paard
een nieuw^ tuig koopen. Heeft de zieke vrouw (haar)
avondmaal met smaak genuttigd ? (Ons) kindermeisje
rijdt (mijn) kind in (uw) wagentje. Kan (zijn) zusje
al loopen? De meester vraagt (uw) vaccine-bewijs,
(mijn) bewijs heeft hij al ontvangen, (Uw) bed is
gereed, geef (uw) vermoeid lichaam rust. (Ons) leger
bestaat voor een gedeelte uit vrijwilligers. (Hun)
kantoor is achter (hun) woonvertrek. (Zijn) schip
is vergaan. Het dagboek (mijn) levens bevat veel
merkwaardigs. Zal de moeder (haar) kindermeisje
de zorg voor (haar) kind toevertrouwen ? (Ons) ge-
noegen wordt door hem alle \vaarde benomen. Gij
deedt dat in de vreugde (uw) harten. \Yij verheugen
ons in (uw) geluk en weten (hun) genot te waar-
deeren. (Zijn) schot mist zelden. IHj hield (mijn)
horloge tegen (zijn) oor, terwijl (zijn) oog onafge-
broken op (haar) prachtig tapijt gevestigd was.