Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: III
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1892
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205153
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
winning. De moede wandelaar koos het schaduwrijke
plekje tot rustplaats uit. In vier uren legde de oude
postbode den langen weg af. Op den laatsten dag
van het jaar herdacht de ongelukkige grijsaard den
vreeselijken dood van zijnen oudsten zoon. Bij het
laatste examen kreeg de leerzame jongen den hoogsten
prijs. De generaal hechtte den dapperen soldaat de
gouden medaille op de borst. Kloeke matrozen bevaren
de onbekende zeeën en doen daar belangrijke ont-
dekkingen. Verstandige menschen volgen den wijzen
raad van oudere lieden. Schoone bloemen versieren
de prachtige zaal van den baron. De metalen klok
geeft eenen helderen klank. De Rotterdammer
schipper kocht eene nieuwe schuit.
63.
Schrijf deze zinnen in den bedrijvenden TOrni:
Door den sterken man wordt de zware last in
huis gedragen. De mooie boeken worden door den
netten jongen in de kast gezet. De trotsche eik werd
door den feilen storm geveld. In de winkels worden
door de vlugge bedienden de fraaie zijden stoffen
te koop aangeboden. Door den hevigen golfslag
werden de ranke booten vernield. In den tachtig-
jarigen oorlog werden door den kloeken Tromp
aan het dierbaar vaderland gewichtige diensten
bewezen. In Holland werden door de Hollandsche
IJzeren-Spoorwegmaatschappij de meeste oude sta-
tions afgebroken. De brave kinderen worden door
alle goede menschen het meest bemind. Door eenen