Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: III
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1892
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205153
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
61.
— bestoven .. laarzen getuigen van — ver . . weg,
dien — moede. . wandelaar heeft afgelegd. — ver-
moeid .. bode- dronk — frisch . . water uit —
blik .. kroes. — nat . . gras maakt — gepoetst . .
schoenen leelijk. Die mal. . wind werpt telkens
mijnen stroo .. hoed af. — klam . . zweet ligt —
arm . . lijder op — aangezicht. — loopen in —
mul .. zand vermoeit ons zeer. ^Vij zullen — zijde . .
das afdoen. Met vol.. zakken reden — tevreden ..
kinderen in — glas . . wagen naar huis. Een dron-
ken .. man gelijkt op — redeloos .. dier. Bij —
koken in koper.. pannen moet men zeer voor-
zichtig .. zijn. — wit.. paard trekt — zwaar. .
wagen, die beladen is met steen . . buizen, draineer-
buizen genoemd. Al zijn krom .. wegen langer dan
recht. ., toch zijn zij aangenamer voor — wandelaar.
— slim.. vos hoopte — vet. . haan te verleiden,
maar hij deed vergeefsche moeite. — plat.. schol
verschaft — nijver . . visschers veel werk, maar ook
een goed .. bestaan. Wol. . hemden zijn beter vooi-
— gezondheid dan linnen . . hemden.
oa.
Schrijf deze zinnen in den lijdenden vorm:
Het goede kind eert de brave ouders. De vlugge
matroos beklimt den hoogen mast. De spaarzame
knecht kocht het zilveren horloge van den horloge-
maker. In den bloedigen slag bij Nieuwpoort be-,
haalde de dappere Maurits eene schitterende over-