Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: III
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1892
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205153
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
verfrischte — dorstig .. aarde; — verflenst . . bloe-
men hieven —droevig .. hoofd omhoog en verspreidden
eenen heerlijk .. geur rondom zich. — sluw. . dief
verschool zich achter — dik . . boomen langs ^
breeden .. weg en wachtte tot — donker.. nacht
zijne boos . . plannen begunstigde. Toen verliet hij
zijne eenzaam . . schuilplaats en zocht zijne slecht. .
vrienden op om met hen zijn eerloos bedrijf te gaan
uitoefenen. Langs — fraai . . straatweg verheffen
zich sierlijk .. eiken. Door hunne dicht .. bladeren
kunnen — verschroeiend. . zonnestralen niet heen-
dringen. Op eenen somber . ., regenachtig . . dag
reden — vroolijk . . vrienden met — jong . . paard
naar — naburig . . stad om — oud .. schoolmakker,
die met — eerst. . trein zou aankomen, geluk te
wenschen met zijne behouden . . aankomst.
ÓS.
— dapper . . soldaat reed in eenen gestrekt . .
draf naar — vijandelijk . . leger. — wit.. vlag wap-
perde boven zijn hoofd en verschafte hem vrij . .
doorgang. Weet gij hoeveel helder . . sterren aan
— blauw . . hemel staan? — sterk . . slang kron-
kelde zich om — woedend .. leeuw en begon eenen
hardnekkig. . strijd. — guur . . najaarsvlagen jagen
— dor . . bladeren voor zich uit. — streng . . winter-
vorst legt op — vloeibaar .. water eene dik . . ijs-
korst en biedt — Hollandsch . . knapen een gezond . .
wintervermaak aan. — scherp . . schaatsen worden
van ■— zolder gehaald en weldra zwiert —• vlug. .