Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: III
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1892
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205153
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Schrijf de bijvoeglijke naamwoorden in den
vereischten vorm en vnl, waar een — staat,
het bepalend lidwoord in :
55.
— ondeugend . . jongens hebben — groot . . kal-
koenen met klein . . steentjes gegooid. — jong . .
vogels hebben — ouderlijk . . nestjes te vroeg ver-
laten. — dom .. meisjes kunnen —■ gemakkelijk ..
sommen niet maken. — trouw . . vrienden — braaf. .
kinderen schonken — ijverig .. leerlingen — fraai..
geschenken. In — nauw . . hokken gevoelen —
fier . . leeuwen zich niet thuis. Voor — prachtig . .
rgtuigen loopen —• vlug . . paarden — rijk . . heeren.
— vroolijk . . liederen — klein , . vogels weergalmen
door — dicht .. bosschen. Ik benijd — arm .*. lieden
hunne onschuldig . . vermaken niet. Bedroeven u —
zwaar . . beproevingen — ongelukkig . . weduwen
niet? — lang . . turven branden feller dan —■
-kort. .. — eerlijk . . rechters legden — laag.. deug-
nieten zwaar . . straffen op. — wijs . . mannen door-
reisden — onbekend . . landen en deden er gewich-
tig . . ontdekkingen. — groot . . snoeken verslonden
— klein . . baarsjes.
56.
— lui . . jongen vergat — wijs . . raad van zijnen
oud . . vriend. — vriendelijk . . kind groette —
vreemd . . dames en wees — rijk , . heeren —
recht . . weg naar — dorp. — ongelukkig.. bede-
laar zong een treurig . . lied. — malsch . . liegen