Boekgegevens
Titel: Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Deel: III
Auteur: Hout, J. van der; Brouwer, W.
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1892
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1733 : 4e dr. (dl III)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205153
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
naar — stad. Op — stoomboot is — kapitein.
Bij het roer staat — stuurman. — spoortrein stopt
bij — station. —- slak woont veelal in — slakken-
huisje. Op — boom zat — raaf, die in zijnen
bek — stuk vleesch had. — vos zag dit en wendde
— poging aan om dit stuk vleesch machtig te wor-
den. Door — list bemachtigde hij dit ook werkelijk.
— slim mensch gelijkt wel — vos. Vreest gij voor
— wolf, die in de gedaante van — schaap tot u
komt? Ik onthoud —■ hond — kluifje niet.
41.
Sclirijf deze zinnen in den ])edrijTenden yorm:
Door eenen generaal werd in den vroegen morgen
een bevel uitgevaardigd. Op eenen oudejaarsavond
werd door eenen koopman en eenen boer eene over-
eenkomst gesloten. Voor tweehonderd gulden wordt
door eenen muziekmeester eene piano te koop aan-
geboden. Vandaag wordt door eenen aannemer de
grond opgemeten voor het bouwen eener school.
Door eenen vogel werd in eene week eiken dag
een ei in een nestje gelegd. De grond wordt door
eenen boer omgeploegd. Een tuin wordt door eenen
regen verfrischt. Een boom werd in den tuin door
eenen storm vernield. In den ouden tijd werd een
misdadiger door eenen beul gegeeseld en gebrand-
merkt. Bij de belegering eener stad werd eenen
man door eene vrouw het leven gered. De knaap
zal door eenen booswicht mishandeld geworden
zijn.