Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verbeter de taal- en spelfouten en verklaar de cursief
gedrukte woorden.
Verklaar het woord partij en zijne afleidingen inde
volgende zinnen.
Ik werd ook op de partg gevraagd.
Laten wg niet partijdig oordeelen.
Over die handel wijze sprak hij een onpartgdig oordeel uil.
De veldheer trok geen partij van zijne overwinning.
Het vaderland ging onder de partyschappen gebukt.
De parlijraannen voerden een hoogen loon in de ver-
gadering.
Behoorde hg vroeger niet tol de vrijzinnige partij?
Wie heeft die partij gewonnen?
De schoonste partijen wisselen elkander in die be-
kooriyke landstreek af,
Gij slacht den hoveling, die prat
Op 't eerste gunstig oog zgns heeren
Fluks valt aan 't pochen en brageeren:
Maar duren is een schoone stad,
't Gaat in het hof als in den hof;
De hovelingen en de blommen,
Te baast ontloken of geklommen,
Die vallen dik weer haast in stof.
J. de Dekker.
1, Wat is een hoveling?