Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
rijkste feesten, die ter eere van den Kroonprins gegeven
werden, aan zijnen Minister van Finantiën, den Abt Ter--
raij: »Mijn waarde Terraij, hoe vindt gij deze feesten?"
Het antwoord was: »Ik vind ze onbetaalbaar, Sire!" —
Wat bedoelde de Minister daarmede? — Men spreekt
ook van eene onbetaalbare grap, een onbetaalbaar antwoord,
een onbetaalbare zet, eene onbetaalbare raadgeving, enz.
Welke beteekenis heeft 't woord onbetaalbaar dan?
Waren de feesten volgens den Minister ook in dien
?in onbetaalbaar?
En hoe zoudt ge 's Ministers antwoord noemen?
Verklaar en ontleed den volgenden zin.
De troon van een vorst vindt geen vast cement in
het bloed van een burgeroorlog. ^
Vorm eenige zinnen, waarin 't werkwoord wisselen
voorkomt. Welke beteekenis heeft het nu? Kunt gij ook
woorden opschryven, die van dat werkwoord zijn af-
geleid, of er mede zijn samengesteld?
1, Wat is een orgaan?
2, Wat zijn organische en enorganische delfstoffen?
3, Wat verstaat men door de organisatie en de re-
organisatie van een leger?
4, Wat door het menschelijk organisme?
!5.. Wat is een organist?