Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
82 •
5. Wat beteekent de uitdrukking: Op den Oceaan de
wet geven?
6. In Helmers tijd had Brittannia op den Oceaan geen
mededinger te duchten. Is dat nog zoo?
7. Wat is een forsche blik? Wat is donderbraken?
8. En wat beteekent 't nu, dat Brittannia's forsche
blik gesterkt wordt door 't donderbraken?
9. Op wie ziet 't woord elk?
10. Wat is sluipen? Is dat woord hier op zijne plaats?
11. Wat is de letterlijke beteekenis van't WW. rfoot/yerien.''
12. Wat beteekent de uitdrukking: iemand doodverven
met iet si
13. Wat bedoelt Helmers hier metrfe doodverf op de kaken?
14. Alleen en onverzeld zweeft gij op d'Oceaan. Wie
zweeft nu op den Oceaan? Alleen en onverzeld? En
hoe komt de dichter er toe om hier zweven te bezigen?
15. De wet wederstaan, wat wil dat zeggen?
Wie rijst daar uit den schoot der gladgekamde baren.
En sleept de nev'len op, die boven de aarde waren?
Z,ij komt, de dagvorstin, verguldt d'azuren boog,
En trekt den pareldrop van 't jeugdig knopje omhoog.
H. va.n Lochem.
1. Wat verstaat gij door de gladgekamde baren?
2. Hoe verklaart gij de uitdrukking: De nevelen waren
boven de aarde?
3. Wat is de azuren boog? En dc pareldrop?