Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ai
tn welke van de volgende zinnen wordt het werk-
woord door 't woord aantal beheerscht? In welke niet?
1. Op die wijze vloog een aantal jaren heen.
2. Een aantal lijken dekte het slagveld.
3. Een aantal kinderen kwamen te laat in de schooL
4. Door dezen menschenvriend werden een aantal
ongelukkigen geholpen.
Ö. Er viel een aantal appels van den boom.
6. Een groot aantal besluiten werden doof den kó-
ning genomen;
En gg, Brittanuia, die van uw K.rijtgebergi',
De macht der aarde met uw duizend schepen tergt!
Gg, die Neptunus staf, weleer aan ons geschonken,
Met onverzwakte kracht hebt in uw vuist geklonken:
Die thans op d'Oceaan alleen dé wetten geeft,
^ Geen mededinger op den vloed te duchten heeft,
En voor wier forschen blik, gesterkt door'tdonderbraken.
Elk in zijn havens sluipt, met doodverf op de kakeöl
Alleen en onverzeld zweeft gij op d'Oceaan,
En wee hem, die hel waagt uw wet te wederstaan!
Helmers, Hollandsche Nalie.
1. Tot wie of wat richt de dichter hier het woord?
2. Wat bedoelt hij met uw duizend schepen? En
waarom zegt hij b. v. niet honderd of tachtig
schepen?
3. Wordt hier de planeet Neptunus bedoeld?
4. Waaneer zwaaide Nederland Ne|Jtunus staf?