Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
De ontboeide zee verheft nu vroolijk weer haar baren
En ziet zijn eenzaam ruim doorkruisen en bevaren
Het schaterd al van vreugd eenstemming klonk het lied
Triumf de Dwingeland viel verdelgt is zyn gebied.
1". Plaats in de bovenstaande verzen de teekens en
verbeter de taalfouten.
2. Verklaar wat cursief gedrukt is.
3. Wat is boeienf Wat zgn boeion? De omstreken van
Arnhem zijn boeiend schoon. Wat wil dat zeggen?
4. Welke beteekenissen heeft het woord ruim'!
. 5. Wijs de voornaamw., bijvoegelijke naamw. en bij-
woorden aan.
ö. Welke zelfst. nw. staan in den 2denj welke in den
4<len naamval?
7. Welk woord is triumf? Wat \s triumf eer en"!
Beteekent het 't zelfde, of men zegt; Hg was het eerst
in de school, of: Hij was de eerste in de school?
Welke beteekenis heeft 't woord eerste in het volgende?
Daar ziet gg het standbeeld van den eersten Willem.
Onze naasten lief te hebben is een onzer ecrs/c plichten,
't Gaat vast, dat, wie op wgsheid snoeft.
Het meest haar eerste les behoeft,
Die nedrigheid verkondigt.
Welke beteekenis heeft 't woord slot?
Aan dit opstel is wel eeu einde, maar geen slot. Hoe