Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
Noem de verschillende beleekenissen van 'l viooriwereltL
Hoe wordt dat woord weieens uitgesproken en geschreven?
Vorm van elk der volgende woorden een zin. Wereld-
holy werelddeel, wereldgebouw, wereldstad, wereldlingj
buitenwereld, kinderwereld, —
Verklaar de beteekenis der volgende vreemde woorden.
Debet, deci, declinatie, dejeuner, depêche, dependentie,
deponeeren, depót, deputatie, deserteur, detacheeren,
devies, dialoog, directie, discipline, discours, dispensa-
tie, divertissement.
De zeel de zee! is zij niet een groot graf, een onme*
lelijk lykleed, dat de oflurs zelve moord, die zij omwik-
keld? Een gapenden afgrond, die zich altijd wyd houd
geopend, altijd gereed te verzwelgen wat zich aan hem
toevertrouwd? — Wie zou het bij kalmte die zacht ge-
rimpelden golfjes aanzien, als ze daar stoeiend voordansen,
bewogen door een luw windtje, door het maanlicht met
zilvere lovers overstrooit, of door den gloed der zonnen
van goudene glanzen glinslerent, wie zou het hem aan-
zien, dat zij de voltrekkers waren van die geduchte von-
nissen, uitgesproken en volvoerd op het watervlak, dat zij
helpen vormen. En toch, het was waarheid, zij hebben
die gruwelen gewrocht, in verband met de stormen heeft
zij die vonnissen voltrokken!
Mevr. Bosboom-Toussaïnt.