Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
S. Kan ik die boodschap ook aannemen?
3. De bladeren der boomen nemen de gele kleur reedsaa«.
4. De kleinste gift zal in dank worden aangenomen.
5. Die vriendelijke nitnoodiging zullen we aannemen.
6. Het voorstel van den Voorzitter werd met algemeene
stemmen aangenomen.
7. Neem niet alles als waarheid aan, wat u als zoodanig
wordt opgedrongen.
8. Nemen wg voor een oogenblik eens aan, dat de
aarde stilstaat.
9. Neemt gij den rouw over uw oom niet aan?
10. »'t Belang neemt vriendschaps offer aan."
11. Ik neem aan, u zulks te bewijzen.
12. Die aenhoud overwint: waer reden voor blijft staen,
Boort staeg aenhouden deur, dies hou gedurig aen.
i)e Decker.
In welke woorden zoudt gij de spelling veranderen?
Wat is dies voor een woord, en wat beteekent 't?
Heeft 't woord gedurig in het versje dezelfde be-
teekenis als in: Neef Jan komt hier gedurig aan huis?
Wat moet gij hier door reden verstaan?
En wat beteekent nu: Waar reden voor blijft staan,
boort staag aanhouden door?
Welke woorden zijn synoniem laet overwinnen, en
welke met overwinnen?
Welke woorden zijn synoniem met levenloos, dragen,
echtgenoot, eigenaar, gewis, knap, lasteren, lomp, misdaad,
mooi, vaderland, vijandschap, voorouders, zeggen?