Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
2. Ook aan de hechtste rotsen knaagt de tand des tyds.
3. Hij verwierf zich eeri Europeeschen naam.
4. Zijn beeld is diep in mgne ziel gegrift.
5. Hij speelt eene verachtelijke rol.
6. Die man hield eene kroeg.
Toon in zinnen aan, dat de woorden voet, plat, slag,
stem, blik en dom meer dan ééne beteekenis hebben.
Verklaar de verschillende beteekenissen, die het werk-
woord aanhouden in onderstaande zinnen heeft.
1. De bedelaar hield mij op de markt aan en vroeg om
eene aalmoes.
2. De dief werd bij de poort aangehouden.
.3. Buurman Koeman heeft wel iOkAhertn aangehouden.
4. Hij houdt zijne overjas aan.
B. Wij zullen dezen nacht het vuur aanhouden.
6. Zullen wij in het naaste dorp met even aanhóuden.'
7. Koetsier! houd recht op dat licht aan!
8. Zoolang ik kan, zal ik aanhouden.
9. Wanneer het warme weer nog eenigen tijd aanhoudt,
zal het graan spoedig beginnen te rijpen.
10. Het zal nog wel eene week aanhouden, eer de turf-
schipper komt.
Handel op dezelfde wijze met aannemen.
1. Piet! neem dit boek eens aan!