Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
Eigenaar, eigenaardigheid, eigenbaat, eigendom, eigendun-
kelijk, eigengemaakt, eigenhandig, eigenschap, eigenwijs,
eigenzinnigheid, oneigenlyk.
Wat zijn synoniemenl
Welke ^Y00^den zijn synoniem met: aanduiden, aan-
fokken, aanhangsel, aanmerkelijk, aanroepen, aansprake-
lijk, aantal, aanwezig, afbeeldsel, afdanken, achteloos,
afgunst, altoos, ambacht, avontuur, baatzucht, bedrog,
beest, bek, berouw, betalen, beweren, bewoner, bezien,
boomvrucht, bouwen, bron.
Verklaar de volgende uitdrukkingen.
1. Een ongegrond wantrouwen. 7. Eenonbezweken moed.
2. Een onbelemmerd uitzicht. 8. Een ondeelbaar getal.
3. Een onbenevelde toekomst. 9. Een onfeilbaar middel.
4. Een onbevlekt geweten. 10. Een ongangbare munt.
5. Een onbevoegd rechter. 11. Een ongehuicheld berouw.
6. Een onbevolkt eiland. 12, Een ongeletterd man.
Vorm van elk der onderstaande woorden een zin.
Onbewezen — onbewijsbaar, onverklaard — onverklaar-
baar, onbewoond — onbewoonbaar, onveranderd — on-
veranderbaar, ongekrenkt — onkreukbaar, ongemerkt —
onmerkbaar, ongescheiden — onscheidbaar, onopge-
gelost — onoplosbaar.