Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
De laai van Neèrlands vrijen grond
Schijnt als een vlam in 't duister;
Hoe meer men deze taal doorgrondt,
Te sterker wordt haar luister,
1, Over welke taal spreekt de dichter hier?
2, Moeten wij onze taal de Nederlandsche, óe Nederduil»
sche of de Ilollandsche noemen?
3, Waarom slaat voor 't woord grond 't bijv, nw, vrijen?
4, Wat wil 't zeggen, dat onze taal als eene vlam in 'l
duister schijnt?
5, Wanneer doorgrondt men eene taal?
6, Beproef nu eens om den 3en en 4«" regel van dit
versje in proza over te brengen?
7, Waarom heeft de dichter hier't woord/ww/ergebruikl?
/
Moeten wij schrijven: Neèrlands taal of Neèrlandsch taal?
Hollnndsduineno(nollandsch duinen?
Utrechts dom of Utrechlsch dom?
Alkmaars beleg of Alkmaarsch beleg?
Men zegt wel: Haarlems omstreken, maar niet: Haar-
lems linnen. Waarom niet?
Welk verschil in beteekenis bestaat er tusschen de vol-
gende woorden?
Berijden en bereiden. lijden en leiden,
by » bei, vermijden » vermeiden,
biy » blei. wy » wei.