Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Insgelijks met een tnes en eene vork.
Ook met de turf en de steenkolen.
Eindelijk met de koffie en de thee.
Schrijft gy waaggeld of waageld, hoofddeel ofhoofdeel,
drukkunst of drukunst, voorrecht of voorecht, winddeur
of vvindeur, schrijffout of schrijfout, melkkan of meikan,
schenkkan of schenkan, kookketel of kookeiel, kerkklok
of kerklok, peillood of peilood, heilloos of heiloos, loop-
pad of loopad? En waarom doel gij dat?
Zeker kunstenaar had eens een fraai beeld vervaardigd.
Hij sielde dal voor ieder ten toon, om te vernemen,
wat de voorbijgangers er van zouden zeggen. Een schoen-
maker, die 'i beeld ook bekeek, maakte aanmerking op 't
schoeisel, dat hel droeg. De beeldhouwer haastte zich om
zyne fout le herstellen. Den volgenden morgen evenwel
kwam de schoenmaker lerug. Hij zag dat 't schoeisel nu
was, zooals'i wezen moest. 3Iaar thans begon hij aanmer-
kingen te maken op den vorm van 't been. —
Had de schoenmaker recht om aanmerkingen op 't
schoeisel te maken? Was hij ook bevoegd om over den
vorm van 't been te oordeelen? Met welk spreekwoord
denkt gij, dat de kunstenaar hem terecht wees?
Welk onderscheid bestaat er tusschen een kunstenaar
en een InmstenmakerF tusschen eene opmerking en eene
aanmerking F tusschen een molenaar en een molenmaker?