Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
Beknopt en, zooveel mogelijk, volledig
ZAKWOORDENBOEKJE
VOOR DE NEDBBLANDSCHE TAAL,
volgens de spelling, aangenomen voor het »Woordenboek
der Nederlandsche taal", vermeerderd roet de meest ge-
bruikelijke bastaardwoorden en kunsttermen, en nauw-
keurige aanduiding van den klemtoon dier woorden.
DOOR
D. W. BOSCH, Dz.
Vierde druh. -^"Priïs ƒ 0.90.,
»Dit Woordenboekje, sinds lang; in Holland algemeen bekend en
ruim verspreid, is mei veel zorg en nauwgezetheid opgesteld. De in
den tekst gelaste aanmerkingen zijn van het hoogste nut en ter gepaste
ptaalse opgegeven.
Le Progrès,
BEKNOPT SCHOOLWOORDENBOEKJE
VOOR DÉ NEDERLANDSCHE TAA,L,
volgens de spelling, aangenomen t6oI?' hét .»Woordenboek
der Nederlan(?sc}ie T \
D. W. BOSCH, Dz. ,
Frijs 40 Cents.
Dit Schoolwoordenboekje, een uittreksel uit bovenstaand, bevat de
zelfstandige naamwoorden mei nauwkeurige aanduiding van geslacht en
verbuiging, benevens die woorden, welke in spelling of vervoeging eenige
moeilijkheid opleveren.