Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
hel machlige keizerrijk Frankrijk en vervolgens aan
het vermogende Engeland de wet stelde en dat
eindelijk op de bergen van Walerloo's vlakten ge-
toond had, dat het niet geheel en al was ontaard
van den moed en beleid der doorluchtige voorvaders,
beminnen en liefhebben en dat elk en een iegelyk
onzer alle mogelijke en wettelooze pogingen aan-
wend, om dat vaderland groot en bij de buren ont-
zien te maken.
13. Was de uitvinding van de kunst om boeken te
kunnen drukken niet ontdekt geworden door
L. J. Koster te Haarlem, dan iwgfei ik niet, of
gij, mgne vrienden! zoudt nog omdwalen in eene
zee van onkunde, onwetendheid en domheid. Ge-
lukkig voor ons Nederlanders evenwel, heeft de
boekdrukkunst overal verlichting en beschaving doen
plaatsmaken voor ruwheid en woestheid. Sielt dit
groote voorrecht, dat gij boven zooveel duizenden
uwer land- en tgdgenooten geniet, op hoogen prijs.
En dat doet gij. Wanneer gij er gedurig naar
tracht om uw verstand te ontwikkelen en uw hart
te vormen en op te vullen met al wat waar is en
schoon en goed. Er zijn een grooten overvloed van
boeken, die u in het verkregen van dat, gaarne de
behulpzame hand bieden willen, die voor een klein
weinig gelds mogelijk wel te verkrijgen zijn.