Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
dag de rust genieten, waarop hij met eenïg recht
aanspraak zou kunnen maken.
10. Bij gelegenheid van 's Konings verjaardag was
de gansche stad in feestdos gedoken. Van alle
openbare en eene aanzienlijke hoeveelheid particu-
liere woningen wapperde de Hoilandsche en de
Oranjevlag broederlijk naast elkander. Door de
grachten en langs de straten bewoog zich in alle
stilte eene juichende menigte, die voor het gebonw,
waarin de burgervader zgne residentie in houdt,
een driewerf Oranje boven! liet hooren.
11. In weerwil van de welmeenende waarschuwingen
zijns ouderen vaders, begaf Cornelis zich toch geens-
zins op het ijs, dat nog 'jswak en broos was. Wat
wonder, dat hij er dan ook terstond doorviel, en
niet dan met de grootste moeite werd uitgehaald. Het
voorbeeld van Cornelis leert ons, dat een gehoorzaam
kind van zijne ouders bemind wordt en tot eene
bron van vreugde van hen verstrekt.
12. Wij leven vrij, wij leven blij
Op Neèrlandsch dierbren grond!
zong de vaderlandschlievende dichter. Maar om op
dien dierbren grond vrij èn blij te kunnen blijven
leven is het niet onnoodig, dat wij dien grond,
dat land, dat vaderland, dat zoovele groote, edele
en beroemde mannen en vrouwen heeft voortgebracht,
dat den worstelstrijd met het koninkrijk Spanje dorst
aan te vangen en te eindigen, dat izegevierend
uit dien strijd te voorschijn kwam, dat daarna aan