Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
Deel ten slotie uwe op — en aanmerkingen op hel
Tolgende mede.
1. De Ruiter bracht het ver in de wereld, dat had
hij te wijten aan zijn moed, zijne kennis en be-
kwaamheden.
2. Die brave man heeft veel te lijden gehad door de
achting en liefde, die men hem verleende.
3. Ik heb innig medelijden met den armen Klaas; im-
mers hij heeft het aan zijne spilzucht en dronken-
schap te danken, dat hij thans met vrouw en met
kinderen gebrek lijdt. .
4. In deze onze l9de eeuw speelt de stoom en electri-
citeit geen onbeduidende rol.
5. Mijn neef Hendrik is toch een nieuwsgierige jongen:
nooit of nimmer laat hg eene gelegenheid om iets
goeds en nuttigs te kunnen leeren, ongebruikt
verloren gaan.
6. Opgeruimd en vroolijk verscheen Adriaan voor zijnen
vader; want ofschoon hij zich zijner onschuld vol-
komen onbewust was, vreesde hij toch zeer, dat
hij hem voor den schuldige zou houden.
7. De wereld wil bedrogen zijn; laten wij haar dus
bedriegen.
8. Het plan, dat hij met zooveel juistheid en nauw-
keurigheid geraamd had, stortte reeds bij het eerste
begin der uitvoering in duigen.
9. De eerlyke Gerrit, die nu reeds gedurende den
gezegenden leeftyd van vijftig jaren onze familie
eerlijk en trouw gediend heeft, zal op zijn ouden