Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
5, Hond II mnar zoo dom n!et.
4. Wacht nog een oogenblik: ïk kom zoo,
4, Piet bracht eene aardige zoo visch te huis.
Wat kan de dichter Spieghel bedoehl hebben, wan-
neer hij zegt:
»Het kiezen en verkiezen Js een groot verscheel"?
Ofschoon een van de jammerlijkste episoden uit de ge-
schiedenis der menschheid, is toch de tijd van bodewijk XV
een van groot zedelijk gewicht, doordien hij aanschouwe-
lijk maakt hoe onvermogend het willekeurig gezag is om
de rampen, die het heeft teweeggebracht, te verhelpen, hoe
op het verval van zedelijke en godsdienstige beginselen wan-
orde en bederf volgen, en hoe de zegepraal van baat-
zuchtige en onedele eerzucht door vernedering ge-
wroken wordt. De mededeelingen uit dien tijd zijn
onlangs vermeerderd met tal van nieuwe bescheiden,
die de lessen, welke er uit te trekken zijn, nog meer-
der gewicht bijzetten.
' Wetensch. Bladen, 1867.
1. Wat verstaat men door eene episode uit de ge-
schiedenis?
2. Zijn er nog andere geschiedenissen dan de geschie-
denis der menschheid?
3. Doet heid in menschheid denzelfden dienst als ia
menschelijkheid?