Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
Schoone zeden, sonder hooghe moet,
Luttel spreken, ende dat selve goet,
Te tyde ghe?ea ende nemen,
Drecht ('t Recht) hanthieren ende Tredelijck leyen,
Ende metten goeden ommeghaen.
Niet antwoorden vreemde daden,
Vreckheyt ende ghiericheyt versmaden,
Ende oock te maten connen verdragen»
In noode bystaen zine maghen.
Die deze poi neten vast houden can
Is gherekent een wijs man.
Zoudt gij bovenstaande verzen kunnen verklaren?
Ik heb eens een man of heer zoo wat gekend, daarvoor
zegt men met een algemeenen term, eene veiligheidsklep,
ik heb hem gezien, die nog al menige behendige schur-
kenstreek bedreef, die anderen wist op te lichten, hen
lichter maakte aan geld en goed, en zelf zwaarder werd,
ook naar den vleesche: omdat hij het vleesch, dat anderen
toekwam, tot zijn eigen vleesch wist te maken en dat
opat; — die man was nog al aanzienlijk geworden, en
zag er goed uit, ook in zijne woning zag het er best
uit; — hij kwam goed voort in de wereld, — hij had
vrienden, en dus natuurlijk een wijnkelder, en eene goede
beste tafel, ook puike sigaren, en kon menigeen voort-
helpen, die in den brand zat — en hy was overal welkom,
en ik heb met deze eigene ooren, ter wederzijden van mijn
hoofd geplaatst, gehoord, dat men dien heer — noemde —