Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
Hel dochlerken zijns vriends, die onverwacht
't Slachtoffer van des keizers bloedplakaat
Geworden was, tot zich genomen, en —
De bloedraad, waar de Spaansche fielt Vargas
— Gebannen schurk! — het roer in handen houdt,
Vond dat: bewgs van medepligtigheid.
En vonnisde den ouden man ten vure!
Hofdijk, De Vrouw van den Vrijbuiter.
1. Wat is zijn misdaad voor een zin?
2. Zijn misdaad was een deugd. Wat beteekent dat?
3. Welke is de oorspronkelijke beteekenis van 't woord
slachtoffer? en welke beteekenis heeft 't nu?
4. Welke is de letterlijke, en welke de overdrachte-
lijke beteekenis van de uitdrukking: het roer in
handen houden? En hoe is men er toe gekomen,
er die laatste beteekenis aan te geven?
5. Wat verstaat gij hier door vond? ^
6. Wanneer wordt iemand van medeplichtigheid aan
eene misdaad beschuldigd?
7. Heeft medeplichtigheid ook eene gunstige beteekenis?
8. Hoe kan het dan van 't woord piicA/afgeleid zgn?
9. Wat merkt gij op omtrent de vervoeging van
vonnissen?
10. Geef nu nog eene verklaring van 't gebruik der
teekens, die in bovenstaande verzen voorkomen.
Toon aan, dat de volgende werkwoorden verschillende
beteekenissen hebben.