Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
op de woorden: Jan, morgen, eerste, school — en schrijf
dan tevens zinnen op, die juist het tegengestelde uit-
drukken.
Ontleed den volgenden zin:
De lijd van Frederik Hendrik mag naar waarheid de
gulden eeuw der letteren en kunsten genoemd worden.
Geef tevens op in welken naamv, de zelfst. nw. slaan,
die er in voorkomen en waarom.
Wat is hier de beteekenis van 't woord gulden F
Tot welke soort van woorden behoort het dus?
1. Mijn vader kwam de kamer binnen.
2. Morgen gaan vader en moeder uit.
5. Zoodra ik in de school kom, ga ik bedaard op
mijne plaats zitten.
4. Er loopt eene rat op den zolder.
6. Onze kat gaat reeds den trap op, om de ral te
vangen.
6. Zoekt gij naar uw boek? Het ligt onder uwe lei.
7. In den winter gaat de zon vroeg onder.
Welke voorzetsels en bijwoorden treft gij in deze 7
zinnen aan?
Schrijf zinnen op, waarin de volgende woorden eerst
als hiji\ nw, en vervolgens als bijwoorden voorkomen.
i