Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
1, Ieder weet zelf het best, waar hem de schoen wringt,
't Is goed riemen snijden uil eens anders leèr.
5. Het oog van den meester maakt de paarden vet.
4. In het land der blinden is éénoog koning.
B. Wie zal de kat de bel aanbinden?
6. Kom ik over den hond, dan kom ik over den staart ook,
7. Het lij wacht naar niemand.
Dat zijn ze, die Wilhelmus blazen.
Wie niet hooren wil, moet voelen. In weerwil mijner
opiniën over Vaderlandöliefde vrees ik, dat in mijn yevoel
de natuur sterker zou wezen dan de leer. Ik gloei by de
gedachte een vreemdeling le zien heerschen in ons land.
Misschien zou er blijken w elk onderscheid er bestoud tus-
schen de fatsoenlijke aanhangers van »voorzichtig beleid"
en iemand, die zoo bar aanklaagt, waar hg zich gedreven
voelt door verontwaardiging. Wie niet tevreden is met
mijn schrgven; wie zich stoort aan mijn toon; wie meent
dat ik de natie beleedig, wie denkt z'n vaderlandsliefde
le moeten loonen door mooi praten en »frasen:" wie me
houdt voor een monster of voor geestig en bitter slecht;
wie 't leelijk vindt dat ik bitter ben; wien ik stoorde jn
gestolen »rust" of in 't tellen van ducaten voor lurfdra-
gers, in z'n »binnenkamer." Hun allen geef ik rendez-
vou$ op de grens, als daar 't lamme Heil dir im Sieger-
kränz in liun hollandsclie ooren zal klinken als een don-
derslag, Multatuli.
1. Wal zijn opinién?