Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
2. Heeft Antwerpen nog andere zustersteden dan
Brugge?
3. Antwerpen ontnam Brugge hare kroon. Wat be-
teekent dat? En hoe is men aan die uitdruk-
king gekomen?
4. Wat is een centrum!' Wat wereldhandel?
5. En wat beteekent 't nu, dat Antwerpen het cen-
trum van den wereldhandel was? Is die stad dat nog?
6. Wanneer zegt men, dat een Oosterling zijn eigene
kleeding, spraak en gewoonten volgt?
7. Welke beteekenis heeft hier 't woord spraak?
8. Wat is een burgeroorlog? En wat zijn wereldburgers?
9. Stel nog eenige woorden samen met burger.
10. Wat is spichtig gras?
11. Waarom noemt de schrijver het gras te recht een
groen lijkkleed?
12. Droeg ons land reeds in de 18e eeuw den naam van
liataafsche Republiek? Of heeft het dien eerst later
gekregen ?
13. In welk opzicht was de Bataafsche Republiek ee»
reus? In welk opzicht een dwerg?
14. Wat bedoelt de schrgver met het doodstractaat van
Munster?
16. Kan men zich wapenen met een tractaat?
Lang had ze geloopen door de stad. Aan verscheiden
öpen tafels was ze geweest, maar óf men wilde er geen
»getiktak" hooren, óf ze vond er de plaats reeds inge-