Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
4ijn iafgeleid en maak van ieder dier afgeleide woorden
een zin.
Verklaar de volgende uitdrukkingen.
Een aanzienlijke kring. Een doodelijke haat.
Een zonnige dag. Een zware gang.
Een zonnig leven. Een geldig bewijs.
Een zonnig tafereeltje. Een kwade betaler.
Een vernuftige inval. Een onderdanige dienaar.
Eens heette men Antwerpen, die heerlijke stad, het
Tyrus van het Noorden, want na hare zusterstad Brugge
de kroon ontnomen te hebben, was zij het centrum des
wereldhandels geworden, en Duitschers, Denen, Fran-
schen, Milaneezen, Florentgnen, Oosterlingen, elk zijrie
eigene kleeding, spraak en gewoonten volgende, vereenig-
den zich in deze veste. De burgeroorlog had toen de
wereldburgers nog niet verjaagd, — Nu, zeg ik, in de
XVllIe eeuw, zijn de straten eenzaam, en het spichtige
gras — dat groene Igkkleed — schiet tusschen de straat-
steenen op; want ginds aan de monding der Schelde waakt
een andere reus, die zich de Bataafsche Republiek noemt,
gewapend met het doodstractaat van Munster. —
August Smeders, Oud en
nieuw Antwerpen,
1. Waarom werd Antwerpen het Tyrus van hel Noor-',
den genoemd?
1