Boekgegevens
Titel: Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Deel: Eerste stukje
Auteur: Dekker, Dirk
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker, 1877
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 239 : 3e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205148
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verstaat gij ook, wat gij leest?: vragen en oefeningen op het gebied der Nederlandsche taal, ten behoeve van de verstgevorderde leerlingen eener lagere school, en van kweekelingen en hulponderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
volbloedig, volbaadig, voiyverig, Tolledig, volmondig, toI-
tallig, volvaardig.
Herminfred verbond zich met den arglistigen Diederik
den Eerste, Chlodevechs zoon, Koning der Ruparische
Franken, wiens zetel te Rheims gevestigd was; hij versprak
dezen een deel van zijns broeders rijk, doch toen Baderich
overwonnen en in den strijd gesneuveld was, toonde de
broedermoordenaar zich ook trouwbreukige en behield de
overwonnen lauden geheel voor zich. Eenige jaren later
vatte Diederik, den hoon des Thüringers toch niet kun-
nende verkroppen, het zwaard der vergelding op, en riep
zijn broeder Ghlodaar, Koning der Saliërs, te Soissons
rezideerende, te hulp. Herminfreds strijdkrachten schoten
bij de vereenigde legers der Franken, te kort; zijne ben-
den werden geslagen, hij verloor land en kroon.
Hofdijk.
1. Wanneer wordt Iemand arglistig genoemd?
2. Wat is een en wat beteekent de uitdrukking:
zijn zetel ergens -vestigen?
3. Wat wil 't zeggen: iemand iets verspreken?
4. Is er onderscheid tusschen een deel en een aandeel?
5. Wat is een trouwbreukige, en welk woord heeft eene
tegenovergestelde beteekenis?
6. Wat is hoon? en wanneer verkropt iemand den
hoon, hem aangedaan?
7. Toon in zinnen aan, dat dit werkwoord aandoen
meer dan ééne beteekenis heeft.