Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
23. Iemand betaalt op eene schuld, groot f 327,50, eeret
de helft en daarna nog het vijfde gedeelte. Indien hij
nu de rest in 3 gelijke termijnen voldoet, reken dan
eens zoo kort mogelijk uit, hoe groot elke termijn is.
(Misschien doet ge 't wel uit het hoofd.)
24. Het geld van A. is gelijk aan | van het mijne. Indien
dit (6| + 3.4) X — gulden is, hoeveel
heeft dan A.?
25. Als de kilogram tabak f 1,60 kost, wat moet men
dan voor 1J- hektogram betalen?
26. B. betaalt voor anderhalven hektoliter gerst f 7,50.
Hoeveel krijgt hij nu naar dien prijs voor 1.5 cent?
27. Hoeveel is 3,5 maal de helft van meer dan —
O 4
28. In eene kamer, die meter lang en 6.72 meter breed
is, wordt een vloerkleed gelegd, dat f 2,10 den vier-
kanten meter kost. Op hoeveel komt dit kleed?
29. Als de 5 hektogram quinine f 48 kost. op hoeveel
komt dan 3^ decagram?
30. En wat kost naar dien prijs gram?
31. Hoeveel achtste deelen zijn gelijk aan ?
32. Hoeveel tiende deelen ontbreken er aan J^ om | te
bekomen ?
33. Drie jongens deelen f 13,50. De oudste krijgt f 1,80