Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
71. / 250. 82. A. 30, B. 40, 91. 25 pet.
72. 91 pet. C. 45 en D. 1 92. / 0,60.
73. lObillioenkub. 60 gulden. 93. 2i de teller.
millim. 83. Nog 6 maan- 94. 0153 are.
74. 0,67 meter den. 95. 824,055 me-
bijna. 84. 0,0178 HL ter.
75. / 9. ruim. 96. / 0,695 ruim
76. 19| meter. 85. l,5625Mhoog. voor de KG en
77. f 1425. 86. / 5600. 36 {4pct. winst.
78. / 12 terug. 87. A. t 170, B. 97. Na 2 uur. Zij
79. Neen, het- / 160 en C. moeten nog
zelfde. / 120. 3000 M af-
80. 30 kilogram 88. 13 jaar, 4 leggen.
van elk. maanden en 98. A. / 120. B.
81. 54 KG koffie. 10 dagen. / 90.
36 KG thee. 89. 20000 UK 99. 192 planken.
18 KG suiker. 90. fi. 100. f
DERDE HONDERDTAL.
1. / 5,95 bijna.
2. 5,5 decimeter.
3. t 1523,81
bijna.
4. / 243.
5. / 459.
6. t 459,0675.
7. / 134,625.
8. 10? maand.
9. B. / 14521-;
/ 937^.
10. Na 7i maand.
11. 2730.
12. A, B W,
C.
13. 3,5 decimeter.
14. 5,6 meter.
15. 600 blokjes.
16. 31,1 blokje.
17. 4,5 meter.
18. I meter.
19. 37] kilogranr.
20. 125.55 kilogr.
21. A. / llj, C. J
f81. A. 25 en I
B. 20 hemden. :
22. / 2,625.
23. / 1,80.
24. Niets.
25. / ,50.
26. Q. / 200 en
X. / 160.
27.
28. / 1375.
29. 64 meter.
30. 3>J.
31. 4{ kilogram.
32. Na 1| uur.
33. De i'9000 M,