Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
6. 7459000 mil- 26. 3 dagen. 52. In 't geheel
liare. 27. 30 dagen. f 7 winst, of
7. 59,3599357 28. Nog li uur. 4 ten honderd.
kilogr. 29. Na 15 uren. 53. Van/2deklgr.
8. 62600 milli- 30. In 48 dagen. 54. maand.
stère. 31. A. / 160 en 55. R. 135 en S
9. 16,8315 HA. B. / 200. 120 gulden.
40. 0,0036 KG. 32. / 10500 en 56. A en B. |
11. 12500 milli- / 4500. van de winst.
meters. 33. 12 jaar. 57. 16 maanden.
12. 20 bakken. 34. 1260 en 720. 58. 60 dagen.
13. 442,277979913 35. meter de 59. Nog 12 weken.
HA. middellijn. 60. week.
14. 1,25 meter. 36. 19,44 hektare. 61. Bijna / 0,40.
15. /'6,75. 37. 56 en 14. 62. / 875.
16. / 180 had hij 38. AV- 63. 1,65 kub. de-
bij zich. / 72 39. 370,44 kub. cimeter.
kostte 1 koe. meter. 64. 10.
17. Oppervl. 1=2,8 40. A. / 691,20; j 65. In 't geheel
□ meter. In- B. 460,80 en f 13,6875 of
houd = 0,15 C. / 448. 14i 7, ruim.
kub. meter. 41. f 4200. 66, De eerste twee
18. Een last = 27 42. f 36. elk / 462. De
mud. 43. 3f pet. drie volgende
19. 47,37525 44. 25 3) elk / 385. De
hektare. 45. 30 B 's jaars. laatste / 539.
20. 800 kilogram. 46. / 12000. 67. 200 kilogram.
21. tV- 47. / 4050. 68. Nog 6 dagen.
22. 48. 9 maanden. 69. / 60.
23. 2| dag. 49. / 6,50. 70. / 243 had hij
24. 2? uur. 50. / 50. bij zich. / 89
25. 22^ dag. 51. t 2,255. elke koe.