Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
Met de uitgave van dit Rekenboekje bied ik den jeugdigen
rekenaars, die reeds met de hoofdregelen der gewone en tien-
deelige breuken vertrouwd zijn, driehonderd vraagstukken van
verschillend gehalte aan. Ik vlei mij, dat de onderwijzers,
die met mij de behandeling der evenredigheden voor jeugdige
leerlingen te moeielijk en ook niet noodzakelijk vinden, dit
werkje teel een plaatsje in hunne school zullen waardig keu-
ren, en meen, dat het gevoeglijk de algemeen bekende „ Verza-
melingen van Boeser" of de uitmuntende „Denkoefeningen van
Veenstra" kan voorafgaan.
H. W. KRAMERS.
VOORBERICHT voor den ZESDES DRUK.
Deze druk onderscheidt zich hierin van de vorige, dat de
repeteerende breuken, die naar onze meening niet in de lagere
school thuis behooren, zijn verdwenen, en dat de vraagstuk-
ken, ivaarin verouderde maten voorkwamen, door andere zijn
vervangen.
Moge het hoekje daardoor in bruikbaarheid hebben gewonnen.
P.
Gouda, Augustus 1889.