Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
li
noodig. Als dit laken op de 3 M lengte ^^ M en
op de geheele breedte M krimpt, hoeveel M moet
gij dan koopen, om dezelfde oppervlakte van het la-
ken te hebben?
97. Als 600 man in 90 dagen zeker werk verrichten, hoe-
veel dagen zullen dan 200 man noodig hebben?
98. Op een naaiwinkel kan de juffrouw met 9 meisjes in
17 dagen zeker werk afmaken. Zoo er nu 2 meis-
jes wegblijven, hoe lang zal dan dat werk duren,
als de juffrouw maal het werk van een meisje
afmaakt ?
99. En hoe lang zou 't werk duren, als de juffrouw en
twee meisjes wegbleven?
100. Hoeveel is 't | van 4 meer dan 't | van ?