Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
88. En wat zullen Fahrenheit en Réaumur aanwijzen, als
Celsius 71° teekent?
89. Maar nu moet gij het eens van de beide andere be-
proeven uit te rekenen, als Fahrenheit op 23° staat?
90. Welke van de volgende breuken is de grootste: 0,03,
7T TT' En hoeveel is de som?
91. Een kistje, dat 3^ dM breed en 3| dM. diep is, wordt,
het deksel uitgezonderd, van binnen met linnen be-
kleed, waartoe men vierk. decimeter noodig heeft.
Hoe lang is dat kistje?
92. Een theekist, die half vol thee is, heeft eene lengte
van 4,74 dM en is 35 cM diep. Als die thee 3,99
KG weegt, kunt gij dan uitrekenen, hoe breed die
kist is; het soortelijk gewicht van de thee op 0,15
stellende ?
93. Als men den omtrek van een cirkel met den halven
straal vermenigvuldigt, verkrijgt men de grootte van
den cirkel. Hoeveel vierk. meter is de oppervlakte
van een ronden vijver, als de middellijn 10,5 M is?
94. De omtrek der aarde is 40 millioen meter. Hoeveel
meters en hoeveel geographische mijlen zijn wij van
het middelpunt der aarde verwijderd?
95. In een vierkant, waarvan de zijde 17,5 M is, wordt
de grootst mogelijke cirkel beschreven. Hoeveel vierk.
M blijft er van dat vierkant over?
96. B. heeft voor een manteljas 5^ M laken van 2 M breed