Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
8 HL bij inkoop kosten, hoeveel wint men dan in
't geheel en hoeveel ten honderd ?
80. In eene kamer, die 5J M lang en M breed is, wordt
een kleed gelegd. Zoo men daartoe tapijtgoed gebruikt,
dat I Amsterdamsche el breed is, hoeveel van die el-
len moet men dan koopen?
81. Welk gedeelte van een jaar zijn 5 maanden en 8 dagen?
82. Op een rechthoekig stuk land, dat 52 d-M lang en
half zoo breed is, wordt zooveel aarde gebracht, dat
het I dM. hooger wordt. Hoeveel M' aarde heeft
men daartoe noodig gehad?
83. Maar als evenwijdig aan de lengte van dat land een
pad van If M breed was, dat niet opgehoogd werd,
hoeveel M' aarde zou men dan noodig hebben?
84. Als de thermometer van Fahrenheit op 32° of op het
vriespunt staat, wijzen die van Reaumur en Celsius
beide 0° aan. Verder weet gij zeker, dat de afstand
van het vries- tot het kookpunt bij den eerste in 180.
bij den tweede in 80 en bij den derde in 100 graden
is verdeeld. Zoudt gij nu kunnen berekenen, hoe hoog
de thermometer van Réaumur en die van Celsius staan,
als die van Fahrenheit 50° aanwijst?
85. En hoe hoog staan zij, als Fahrenheit 84° aanwijst?
86. En wat wijzen zij aan, als Fahrenheit op 175° staat?
87. Als de thermometer van Réaumur 40° teekent, wat
wijzen dan de beide andere?