Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
71. Als men ^ van mijn geld afneemt, is de helft van
't geen er overblijft 25 stuivers. Hoeveel geld heb ik ?
72. Drie personen deelen / 10J-. A. krijgt 2 maal zooveel als
B. en B. 2 maal zooveel als C. Hoeveel krijgt ieder?
73. Maar als zij nu die som zoodanig moesten deelen, dat
A. ƒ 2 meer dan B. en deze f 2 meer dan C. bekwam,
hoeveel is dan ieders deel?
74. Een metselaar moet 22,8 HL mortel maken, en mengt
hiertoe dooreen 15 HL steenkalk en 20 HL zand. Op
hoeveel komt hem een HL mortel, als de kalk f 0,60
en het zand f 0,10 per HL kost, rekenende, dat de
kosten der menging f 2 bedragen?
75. Negen timmerlieden kunnen in öïj dag eene schutting
van 4jV M lengte maken. Hoeveel M schutting kun-
nen dan 12 zulke timmerlieden in dag maken?
76. Als men voor 5 KG kaas / 1,75 betaalt, wat kost dan
IJ KG boter, als gij weet, dat 6^ KG kaas in prijs
gelijk staat met 3 KG boter?
77. Een graanhandelaar heeft 12 last tarwe gekocht, die
hem door elkander gerekend op ƒ 314 het last komen.
Als er hieronder 5 van / 300 het last zijn, hoeveel
is dan de prijs per last van de rest?
78. Voor hoeveel moet men het 0,35 van 3 last en 8 HL
verkoopen, als de HL voor / 81 is ingekocht, en men
in 't geheel 12|- pet. wil winnen?
79. En als men nu voor 7 HL zooveel wil ontvangen als