Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
verricht hebben, / A. heeft daaraan 12, B. 10 en
C. 4 dagen gewerkt. Hoeveel komt ieder van die som
toe, als hunne dagloonen gelijk zijn?
63. Hoe groot moet het kapitaal zijn, dat een rentenier te-
gen 5 pet. 's jaars moet uitzetten, opdat de rente vol-
doende zij, om iedere week / 25 te kunnen verteren?
64. A. heeft een inkomen van f 30 per week en verteert
jaarlijks f 1820. Hoeveel geld zal hij tegen pet.
'sjaars moeten uitzetten, om dit tekort te dekken?
65. Eene ronde tafel heeft een omtrek van 4f M. Hoe
ver is het middelpunt van den rand verwijderd?
66. Een kruidenier verkocht aan een dienstmeisje 2 KG
thee en 5 KG suiker voor f 8,80 en aan een ander
5 KG thee en 2 KG suiker van dezelfde soort voor
f 13,60. Hoeveel kost de kilogram van elk?
67. De dubbele som van twee getallen is lO^V en het halve
verschil Welke zijn die getallen?
68. Hoeveel tachtigste deelen zijn gelijk aan 2| honderste?
69. Iemand heeft 2| M laken gekocht a / 4| den meter.
Nat gemaakt, krimpt het op iederen M lengte ander-
half tweeëndertigste M. Op hoeveel komt hem nu de M ?
70. C. heeft voor een pak kleeren M laken noodig.
Als hij hiertoe eene soort koopt, die op de 6 M een
derde M krimpt, hoeveel zal G. dan wel moeten be-
steden, als de M / 51 kost?