Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
55. Op een weg, die 6600 M lang is, rijdt een wagen,
waarvan de voorwielen 4,05 M en de achterwielen
4,75 M middellijn hebben. Hoe menigmaal moet elk
dezer wielen omdraaien, eer de geheele weg is afgelegd?
56. Als het wiel van een kruiwagen langs een weg van
2640 M 2000 maal is omgedraaid, kunt gij dan daar-
uit de middellijn van dat wiel berekenen?
57. Eene zerk, die 4,51 M' oppervlakte heeft, is 2,5 M
lang en 6,5 dM breed; hoe dik is die zerk?
58. Van een balk, die 4^ M lang is, staat de dikte tot
de breedte als 7 ; 5. Hoeveel kub. halve meters is de
inhoud van dien balk, als de breedte dM is?
59. Het blad van eene tafel, dat uit drie planken is ver-
vaardigd, is 94 M in omtrek en 1| M breed. Hoe-
veel dM bedraagt de omtrek van elke plank? (Ge
weet toch wel, hoe de planken zijn samengevoegd? In
de lengte of in de breedte?)
60. Bereken de waarde van de volgende uitdrukking:
( i + A + i ) X n
61. Een stuk mahoniehout, dat 8,5 dM lang, 4,2 dM breed
en 36 cM dik is, wordt in het water gewogen. Hoe-
veel heeft het nu aan gewicht verloren, als het soor-
telijk gewicht op 1,3 gerekend wordt? (Zie N'. 31.)
62. Drie timmerlieden ontvangen voor zeker werk, dat zij