Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
47. Dertig HL worden gekocht voor f en verkocht
voor maal dien prijs. Reken nu eens zoo kort mo-
gelijk uit, hoeveel pet. er gewonnen is.
48. Als men den HL voor / 6,30 verkoopt, is er 10 pet.
verloren. Hoeveel is de inkoop?
49. Een M laken en een M linnen kosten samen f 0. Als
men nu voor 6 M laken en 9 M linnen van diezelfde
soorten f 37,80 betaalt, wat kost dan 1 M van elke soort?
50. Bereken de waarde van;
5i X X 62f X 1| 2'
9| X 6i X i X li ^ 3i-
51. Een vat heeft twee kranen. Door de eene wordt het
gevuld in 2^ uur, door de andere loopt het in 3| uur
leeg. Nadat de eerste kraan een uur heeft opengestaan,
sluit men deze en zet de andere uur lang open,
waarna men ze beide te gelijk opent. Hoe lang moe-
ten zij nu nog loopen, eer het vat gevuld is?
52. Een knecht heeft zich verhuurd voor / 40 en een pak
kleeren in 'tjaar. Na 8 maanden gediend te hebben,
vertrekt hij en ontvangt als loon het pak en nog / 16.
Op hoeveel werd hem het pak gerekend?
53. Als A. het | van zijn geld uitgeeft, kan hij voor de
rest 50 HL rogge van / 4^ den HL koopen. Hoe-
veel geld heeft A?
54. Een tuinman brengt op een akker, om dien wat op
te hoogen, 160 M^ aarde. Hoeveel cM. zal die akker
daardoor hooger worden, als hij juist een HA groot is?