Boekgegevens
Titel: Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Deel: 4e stukje Ter toepassing van de hoofdregelen met gewone en tiendeelige breuken en tot oefening in het gebruik van de systematische benamingen der maten en gewichten
Auteur: Kramers, H.W.; Posthumus, S.
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor zonen, 1889 *
6e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 228 : 6e dr. (dl. IV)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205128
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kramers' rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken ..
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
veel dagen zal het dan weer gelijk zijn, indien het
zoo blijft voortloopen?
38. Als de dag in den zomer 15 uren en 18 minuten
duurt, hoe laat is de zon dan opgegaan?
39. Een yard of Engelsche el is ten naastenbij gelijk aan
0,914 meter. Hoeveel meter zijn dan 125 yards?
40. Druk naar het voorgaande vraagstuk de verhouding
uit tusschen een yard en een meter.
41. Eene kamer, 6 M lang, 5 M breed en 5 M hoog,
wordt behangen. Hoeveel M rand heeft men daartoe
noodig, als men rekent, dat er voor den onderrand 2
M minder noodig is dan voor den bovenrand ?
42. Als ik voor eene broek 2 Amst. of oude ellen min an-
derhalf vierl. noodig heb, hoeveel meter is dit dan?
43. In eene kamer, 9> M lang en 8^ M breed, wordt
een tapijt gelegd met een rand er om, die 2j dM breed
is. Hoeveel bedraagt de oppervlakte van dien rand?
44. Van een stuk spiegelglas, dat een omtrek van 4| M
heeft, verschillen de lengte en breedte f M. Hoeveel
is de oppervlakte van dat glas?
45. Als men er eene lijst van i} dM breed om maakt,
hoeveel oppervlakte heeft dan die lijst?
46. Van een gelijkzijdigen driehoek is de omtrek 7i dM.
Hoe lang is iedere zijde?